LEARN Digital photography fast

De basis van digitale fotografie snel en goed leren.

U heeft  een systeemcamera ?

Met teveel knopjes?

U wilt veel leren in weinig tijd?


Fotograaf Sander de Wilde geeft een dynamische reeks workshops waar u in weinig tijd alles leert over digitale fotografie en zo uw camera en fotografische talenten beter leert kennen op een leuke manier.

Start van de cursusreeks

dinsdag 14 februari 2023

steeds van 19:00 - 21:30 uur


ongeveer elke 2/3 weken

7 avonden

prijs: slechts € 125

Talen: 

NL,DE,FR,EN


LEARN THE BASICS IN HIGH SPEED

Learn the basics of digital photography in 7 intensive evenings.

You have a system camera and you want to learn a lot in little time?


Photographer Sander de Wilde gives a dynamic series of workshops where you can learn a lot about digital photography and get to know your camera and talents better in little time.


Start of the series

Tuesday, February 14, 2023

 from 19:00 - 21:30 hours

approximately every 2/3 weeks 

(for exact dates scroll down)

7 evenings

price: only € 125

Languages: 

NL,DE,FR,EN

APPRENEZ LES BASES À GRANDE VITESSE
Apprenez les bases de la photographie numérique en 7 soirées intensives.Vous avez un appareil photo système (un appareil avec des objectifs interchangeables ou un zoom où vous pouvez travailler avec un mode A ou S en plus du mode P) et vous voulez apprendre beaucoup en peu de temps ?
Le photographe Sander de Wilde propose une série d'ateliers dynamiques qui vous permettront d'en apprendre beaucoup sur la photographie numérique et d'apprendre à mieux connaître votre appareil et vos talents en peu de temps.
Début de la série
Mardi 14 février 2023
 de 19:00 à 21:30 heures
environ toutes les 2/3 semaines
7 soirées
prix : seulement € 125
Langues :  NL,DE,FR,EN

Ben je een hobbyfotograaf die betere beelden wil maken? 

Of wil je starten met een nieuwe hobby? Je hebt geïnvesteerd in een systeem/spiegelreflexcamera maar je wil beter begrijpen wat er allemaal mogelijk is? Je houdt ervan om te fotograferen, maar je werkt altijd op de P- stand en je foto's zijn wel "ok"?

Je wil tijd investeren in een cursus waar je echt veel aan kan hebben, met een dynamische leraar en leuke oefeningen?

Mis deze inspirerende fotografie-reeks dan niet. Sander loodst je in super-speed door de fotografie wereld en je heb tussen de lessen steeds minstens 2 weken om te oefenen met de net geleerde stof. Creativiteit, gevoel voor compositie en allerhande technieken worden behandeld. 

Schrijf je snel in.

De plaatsen zijn beperkt.

DE DATA


Waar

In een gezellig lokaal van 

GC Elzenhof 

goed bereikbaar


Kroonlaan 14

1050 Elsene

Brussels Belgium
Are you a hobby photographer who wants to create better images? 

Or do you want to start a new hobby? You have invested in a system/mirror reflex camera but want to better understand what is possible? You love to shoot, but you always work on P mode and your pictures are "ok"?

You want to invest time in a course you can really benefit from, with a dynamic teacher and fun exercises?

Then don't miss this inspiring photography series. Sander guides you through the world of photography in super-speed and you have at least 2 weeks between classes to practice the newly learned material. Creativity, sense of composition and all kinds of techniques are covered. 

Register quickly.

Places are limited.


THE DATES

Tuesday 14/2/2023

Tuesday 7/3/2023

Tuesday 25/3/2023

Tuesday 18/4/2023

Tuesday 9/5/2023

Tuesday 23/5/2023

Tuesday 6/6/2023