Klantenservice

1. De goederen verkocht in de webwinkel genieten van een waarborg van KUNSTKOT van 24 maanden.


2. De vorderingen inzake mechanische beschadigingen, die tijdens het vervoer zijn ontstaan, zullen enkel in acht worden genomen op het ogenblik van de in ontvangst name in de aanwezigheid van de koerier. De voorwaarde voor ontvangst is het opmaken van een reclamatie proces-verbaal in de aanwezigheid van de koerier.


3. De reclamaties van de koerierzendingen worden overeenkomstig het reglement van de firma door de firma gedaan.


4. Op het ogenblik dat er een beschadiging van de zending bij levering door het koerierbedrijf wordt vastgesteld, die invloed heeft op de toestand van het pakket, dient men een reclamatie rechtstreeks bij de koerier in te dienen door het opmaken van een passend proces-verbaal van de beschadigingen. Een kopie van het proces-verbaal dient bij de eigenaar van de Winkel te worden ingeleverd.


5. In geval van eventuele andere reclamaties dient men contact met KUNSTKOT op te nemen. Het is dan noodzakelijk om het beschadigde product naar het adres van de firma opgegeven in § 1 punt 1 te bezorgen samen met het aankoopbewijs.


6. Indien de reclamatie aanvaard wordt, zal het gekochte goed hersteld, vervangen worden of zal er een waardebon gegeven worden(geldigheid 1 jaar) maximaal binnen de 7 werkdagen vanaf de aanvaarding van de reclamatie. Bovendien zal Foto4art individueel de teruggave van de kosten van levering van de goederen aan de Koper overwegen, in het bijzonder ten gevolge van de eventuele fouten vanwege KUNSTKOT.


7. De goederen waarvan de teruggave, reclamatie of vervanging niet aanvaardt wordt, zullen op de kosten van de Koper worden teruggezonden.


8. Online geschillenbeslechting (Artikel 14 (1) ODR-verordening): de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

AANDACHT

Voor technische defecten bevatten geen kleurverschillen te wijten aan verschillen in kleurweergave voor computermonitoren, evenals de werkelijke schade die voortvloeit uit het gebruik door de klant.