Algemene Voorwaarden

1. De eigenaar van de website www.kunstkot.be en webwinkel is Sanderdewilde.com, Emile Maxlaan 28, 1030 Schaarbeek, BE0811046791 (tel +32495793922) info@sanderdewilde.com verder KUNSTKOT genoemd.


2. De bestellingen in de winkel kunnen via website worden geplaatst.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

1. De plaatsing van de bestelling is equivalent aan het akkoord gaan met verwerking van de persoonlijke gegevens van de Koper door Foto4art en voor het opmaken van de factuur zonder handtekening van de Koper.


2. De persoonlijke gegevens van de Koper beschermd overeenkomstig wet over bescherming persoonlijke gegevens, worden niet overgedragen, verkocht of in bruikleen gegeven aan andere personen of autoriteiten. De opname van hoger vermelde gegevens is noodzakelijk teneinde de nakoming van de bestellingen van de Kopers te verzekeren.


3. Enkel de eigenaar van eigenaar van de website en webwinkel heeft toegang tot persoonlijke gegevens.

UITVOERING VAN DE BESTELLINGEN

1. De prijzen opgegeven in de webwinkel zijn bruto detailprijzen in Euro.


2. De aanvaarding van het reglement en juiste invulling door de Koper van het bestellingsformulier dat zich op de pagina’s van de webwinkel bevindt, vormen de voorwaarde van de uitvoering van aankoop.


3.KUNSTKOTbehoudt het recht om de uitvoering van de bestelling te weigeren indien het twijfels wekt, bv. indien de bestelling met foutieve uitvoeringsopties wordt geplaatst. In zulk geval zal Foto4art contact met de Koper opnemen teneinde de bestelling te corrigeren.


4. Indien de Koper de bestelling binnen de 7 werkdagen niet bevestigt, zal de bestelling niet worden uitgevoerd.


5. De Koper is verplicht zijn e-mail en telefoon contactnummer op te geven waaronder de bevestiging van de bestelling mogelijk is.


6. De Koper heeft de mogelijkheid de bestelling te annuleren onder voorwaarde dat de uitvoering ervan niet begonnen is – de annulering moet via contact met Foto4art (door de in de webwinkel voorgestelde communicatiekanalen) en bevestiging van de annulering door KUNSTKOT  plaatsvinden.


7. De uitvoeringstijd (productietijd) van de bestelling wordt gerekend, vanaf het ogenblik dat de klant het bericht ontvangt waarin gemeld wordt dat de bestelling in productie is. De producten worden binnen de aangegeven termijn op onze website vervaardigd en verzonden (zie “levertijden”).


8. De uitvoering van de bestelling bestaat uit vervaardiging van het schilderij voor de klant volgens het bestellingsformulier en de door hem opgegeven specificatie overeenkomstig uitvoeringsopties; de uitvoering omvat afdruk van het schilderij op doek, bespannen op het spieraam, verpakking en verzending.


9. Het vervaardigde product zal aan de klant worden afgeleverd door een koerierdienst, op het opgegeven adres in het bestelformulier. De verzendkosten zijn afhankelijk van het bestelde product alsook van de bestelde formaten ( zie “verzendkosten”). Er bestaat ook de mogelijkheid om het bestelde product persoonlijk te komen afhalen, op voorwaarde dat dit voorafgaand overeengekomen werd.


10. De bestellingen die binnen de 7 dagen niet worden bevestigd (door betaling op rekening van de waarde van de bestelling of telefonische bevestiging), zullen worden geannuleerd.


11. De prijs opgegeven bij elk product is bindend op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling door de klant. KUNSTKOT behoudt het recht om de prijzen van de producent in de offerte te wijzigen, nieuwe producten in de offerte van de webwinkel in te voeren, op de pagina’s van de webwinkel promotieacties door te voeren of af te schaffen of er wijzigingen in te brengen.


12. Voor elke bestelling wordt er een BTW factuur opgemaakt. De BTW factuur wordt op het ogenblik opgemaakt waarop alle door de Klant bestelde goederen compleet en klaar voor verzending zijn.


13. De betaling voor goederen geschiedt door voorafbetaling op de verkregen tijdens bevestiging van de aankoop bankrekening van KUNSTKOT.


14. De koper is verplicht de inhoud van de zending in aanwezigheid van de koerier te controleren. Indien de verpakking en/of goederen beschadigd werden tijdens het transport dient dit vermeld te worden op het leverbewijs. Zonder deze vermelding is reclamatie helaas niet mogelijk. Eventuele gebreken aan de geleverde goederen dienen meteen na ontvangst gemeld te worden aan onze klantendienst om een vlotte afhandeling te garanderen.


15. Voor leveringen binnen de Europese Unie gelden de btw-tarieven uit het land van aankomst. Voor leveringen buiten de Europese Unie, m.u.v. het Verenigd Koninkrijk*, geldt het btw-tarief uit het land van herkomst, i.e. België (21%). Btw-vrije aankopen zijn enkel mogelijk voor bedrijven die gevestigd zijn buiten België. Gelieve hiervoor uw btw-nummer in te geven tijdens het betaalproces.


*Voor leveringen naar het Verenigd Koninkrijk geldt het lokale btw-tarief van 20%. Voor aankopen tot £ 135 zal de btw verrekend worden tijdens het aankoopproces en vermeld staan op de verkoopfactuur. Voor aankopen boven £ 135 zal de btw verrekend worden bij levering door de koerierdienst. Hiervoor zal u een aparte factuur ontvangen. Gelieve er rekening mee te houden dat de koerierdienst mogelijk extra administratieve kosten kan aanrekenen.

WAARBORG EN RECLAMATIE.

1. De goederen verkocht in de webwinkel genieten van een waarborg van KUNSTKOT van 24 maanden.


2. De vorderingen inzake mechanische beschadigingen, die tijdens het vervoer zijn ontstaan, zullen enkel in acht worden genomen op het ogenblik van de in ontvangst name in de aanwezigheid van de koerier. De voorwaarde voor ontvangst is het opmaken van een reclamatie proces-verbaal in de aanwezigheid van de koerier.


3. De reclamaties van de koerierzendingen worden overeenkomstig het reglement van de firma door de firma gedaan.


4. Op het ogenblik dat er een beschadiging van de zending bij levering door het koerierbedrijf wordt vastgesteld, die invloed heeft op de toestand van het pakket, dient men een reclamatie rechtstreeks bij de koerier in te dienen door het opmaken van een passend proces-verbaal van de beschadigingen. Een kopie van het proces-verbaal dient bij de eigenaar van de Winkel te worden ingeleverd.


5. In geval van eventuele andere reclamaties dient men contact met KUNSTKOT op te nemen. Het is dan noodzakelijk om het beschadigde product naar het adres van de firma opgegeven in § 1 punt 1 te bezorgen samen met het aankoopbewijs.


6. Indien de reclamatie aanvaard wordt, zal het gekochte goed hersteld, vervangen worden of zal er een waardebon gegeven worden(geldigheid 1 jaar) maximaal binnen de 7 werkdagen vanaf de aanvaarding van de reclamatie. Bovendien zal Foto4art individueel de teruggave van de kosten van levering van de goederen aan de Koper overwegen, in het bijzonder ten gevolge van de eventuele fouten vanwege KUNSTKOT.


7. De goederen waarvan de teruggave, reclamatie of vervanging niet aanvaardt wordt, zullen op de kosten van de Koper worden teruggezonden.


8. Online geschillenbeslechting (Artikel 14 (1) ODR-verordening): de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

AANDACHT

Voor technische defecten bevatten geen kleurverschillen te wijten aan verschillen in kleurweergave voor computermonitoren, evenals de werkelijke schade die voortvloeit uit het gebruik door de klant.

KAN IK MIJN BESTELLING ANNULEREN OF VERANDERINGEN AANBRENGEN?

U kunt uw bestelling tot 15 min na het bestellen nog annuleren of een verandering aanbrengen. Na afloop van deze periode begint de voorbereiding voor de productie van uw bestelling. Daarom is een annuleren of een verandering op een later tijdstip helaas niet meer mogelijk. Bij het annuleren van de bestelling, zullen er 10% administratieve kosten worden afgetrokken van het totaalbedrag. Indien u een verandering aanvraagt en de totaalprijs blijkt goedkoper te zijn dan het bedrag dat u betaald heeft, ontvangt u van ons een kortingscode ter waarde van het prijsverschil. Deze kortingscode is te gebruiken bij een volgende bestelling en heeft een geldigheidsduur van 1jaar.